BIBLIOGRAFIA I WOJNY ŒWIATOWEJ - AUTORZY:


Csonkaréti KárolyKraj: Hungary.

Razem ksiıżek tego autora w katalogu: 1.

Csonkaréti Károly


lista ksiıżek autora (Csonkaréti Károly)


Csonkaréti Károly: Marynarka wojenna Austro-Wêgier w I wojnie œwiatowej 1914-1918.Statystyka bazy danych: ksiıżek w bazie 40, autorów w bazie 35.
Strona wygenerowana przy pomocy bookTome.

menu bibliografii:


= katalog autorów
= katalog ksiıżek

serwis I wojna œwiatowa:


= I wojna œwiatowa
= cmentarze I wojny œwiatowej
= dokuwiki (I wojna œwiatowa)


inne moje serwisy:

encyklopedia broni
kalendarz historyczny
prywatny portal internetowy
katalog monet

© 1998-2010 Jerzy Prajzner (Krosno)